Generalforsamlingen 2017

Den 08-11-2016 kl.18,30 på Fjellebrovej 14 4700 Næstved

Generalforsamlingen 2017

Generalforsamlingen 2017 afholdes hvert år. Og behandler følgende sager:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra foreningens formand.
Udvalgsformændene aflægger beretninger.

3. Regnskabs aflæggelse af foreningens kasserer på Generalforsamlingen 2016

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag.

6. Valg af kasserer, i lige år.

7. Valg af formænd for Træningsudvalg

8. Valg af 1 revisorer.revisorer genopstiller

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen 2016 er underlagt følgende vedtægter

Vedtægter Generalforsamlingen 2017 CVR, 34407223

Print Friendly, PDF & Email

Sidst opdateret af .